Cousas - Castelao

Título original: Cousas
Año: 1926
Editorial: Galaxia
Traductor: --
Páginas: 132
Ficha en Goodreads | Ver en Amazon

Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, un dos autores máis recoñecidos da literatura galega, publicou en 1926 esta escolma de textos e acompañounos de cadansúa imaxe. O libro componse de máis de corenta destes breves relatos que adoitan falar de campesiños ou mariñeiros denunciando a súa situación.

Como ocorre con calquera escolma, xa sexa de relatos ou poemas, non é doado facer unha recensión do libro en conxunto xa que hai difenerzas de todo tipo entre os textos que o compoñen. Algúns textos como Chámanlle a “Marquesiña” ou Se eu fose autor, entre outros, falan das distintas clases sociais e do lugar e trato que se lle daba ao campesiñado nese orde social; en O pai de Migueliño, Unha rúa nun porto lonxano ou Foi por seguir os mandados dun amor o autor trata un dos temas por excelencia da literatura galega, a emigración; noutros casos céntrase en situacións cotiás de calquera vila galega, xa sexa mariñeira ou non, como en O “Rifante”, O vello Saramaguiño ou No mar había un afogado; e tanto a incultura como a superstición do pobo ten o seu oco en textos como Aínda eu non nascera, Todos canto sabían algo da historia da vila, Camiño esquecido… Amais, Castelao aborda en ocasións temas máis macabros  e inquietantes en relatos como Na cova dos Carcamáns ou Cando eu era rapaz.

Malia estas diferenzas de temática, todos estes textos comparten un ton lírico que fai que en ocasións creas estar a ler un libro de poemas e non contos en prosa. Tanto o estilo do autor como as imaxes que acompañan a cada un dos corenta e catro relatos dan unidade ao conxunto.

Emocioneime, rin e chorei con este libro que se lee en moi pouco tempo. Recomendadísimo


Cousas - Castelao Cousas - Castelao Reviewed by Silvia on 11:00 Rating: 5

No hay comentarios:

Con la tecnología de Blogger.